2019-01-21

Indiens plats i världen!

Indien är i dagsläget det land som tar emot mest ekonomisk assistans för infrastrukturutveckling, då Japan har gått in med 35 miljarder dollar, för tillverkningsprogrammet som kallas för ”Make-in-India”. 

Samtidigt försöker Indien att nå ut till Mongoliet, Vietnamn, Filippinerna, Australien, Indonesien, Singapore, Malaysia, Thailand, Kambodja, Laos och Brunei för att etablera marina patruller med uppgift att bekämpa terrorism, piratverksamhet och smuggling. 

Samtidigt så har ledningen i både Thailand och Indien gjort klart att de vill stärka partnerskapet mellan Indien och ASEAN-länderna. Bland annat vill regeringarna i Indien och Thailand prioritera motorvägen mellan Indien, Burma och Thailand. 

Dessutom visar det sig nu att Indien har svårt att konkurrera med Kina i närliggande områden som till exempel Nepal och Bhutan (Gardner.2018:161-162)