Forskning

 

15/3 – 2019

Hur mår den amerikanska demokratin egentligen?

År 2017 så skrev Roberto Stefan Foa och Yascha Mounk en artikel som publicerades i tidskriften Journal of Democracy. 

De ställde en rak och tydlig fråga, nämligen: Hur viktigt är det att leva i en demokrati och respondenterna fick gradera det hela på en skala 1-10. 

Då visade det sig att hela 72% av de som är födda före 2:a världskriget svarade “10”, medan milleniegenerationen inte var lika optimistiska, då bara 30% ansåg att det är viktigt. 

Går vi ett steg längre, nämligen till boken How Democracies die, som skrivits av statsvetarna Steven Levitsky och Daniel Ziblatt, så visar de på att det finns fyra kriterier som kännetecknar ledare  i demokratier som håller på att falla sönder, nämligen: 

1. Ledarna visar svaga tendenser vad gäller respekten för demokratins spelregler. 

2. De avvisar motståndarnas legitimitet.

3. De tolererar användningen av våld.

4. De tillåter olika former av begränsningar kring fri- och rättigheter och inskränkningar av mediernas möjligheter att rapportera om vad som händer (Signer.M in Lasswell (red).2018:30).