Facebook

Facebook grundades år 2004 av Mark Zuckerberg, när han fortfarande studerade på Harvard University. 

Sedan år 2016 så har det fungerat som så att alla som är 13 år eller äldre kan registrera ett konto på Facebook. 

 

Företagets vision

I början av 2012 så lämnade Mark Zuckerberg in ett brev till Securities and Exchange Commission, vad som kallas för Initial public offering, vilket har med företagets börsintroduktin att göra. 

I detta brev så hade Mark Zuckerberg förklarat att företagets vision är social till sin karaktär, då det handlade om att göra internet mer öppet så att fler människor kan etablera kontakt med varandra. I brevet så förklarades också att personliga relationer är samhällets grundfundament. 

Företagets huvudsakliga mål var då att underlätta möjligheterna att kontakta varandra, men ett ännu tydligare mål var att Facebook tänkte sig att skapa en tjänst som skulle ge vanliga människor makten att dela och att hjälpa dem att förvandla många av de traditionella institutionerna och industrierna. 

Vem använder Facebook

Enligt den senast tillgängliga statistiken från Statista, som är från år 2016, visar på att 191,3 miljoner amerikaner  har ett konto på Facebook. Statistiska studier visar dessutom att det finns ett tydligt samband mellan ålder, kön och närvaro på Facebook. Pew Research och andra forskare har kunnat visa på att kvinnor har större sannolikhet att ha ett konto på Facebook, men även att vara aktiva på Facebook. Dessutom visar det sig att det inte finns något samband mellan inkomst och närvaro på Facebook. Inte heller ras / etnicitet uppvisar något samband med närvaro på Facebook (Settle.2018:9-12).