Extremhöger och radikalhöger

Inom  forskningen så skiljer man mellan extremhöger och radikalhöger. 

Vad är då skillnaden mellan de här två?

Extremhögern

Extremhögern karakteriseras av att de avvisar demokratin som idé och system, samtidigt som de backar upp de auktoritära krafterna. De tolererar inte det här med förhandlingar och kompromisser, så som vi känner till att det fungerar inom den liberala demokratin. Vad de istället förespråkar är att man ska stänga ner vad de kallar för marknadsplatsen för olika typer av idéer och tankegångar, för att istället dela upp landet i ett ”vi” och ”dem”. 

Radikalhögern

Radikalhögern å sin sida används ofta som ett samlingsbegrepp för att beskriva olika grupper som är kritiska mot delar av den liberala demokratin, men som inte har som mål att avskaffa demokratin. De är dessutom öppna för olika former av ”folkstyre”. Inom den här gruppen hittar vi partier som Front National i Frankrike, Frihetspartiet i Österrike och motsvarande parti i Nederländerna, men även Berlusconis parti ”Heja Italien” och Alternativ för Tyskland. 

Partier inom gruppen ”radikalhöger” känner vi ofta igen genom att de förespråkar en auktoritär socialpolitik, med hårdare tag inom lag och ordning. De vill dessutom stärka banden mellan de som styr och de styrda och återinföra varje lands suveränitet och därmed minska makten för avlägsna transnationella organisationer typ EU (Eatwell & Goodwin.2018:68-69).