2019-02-02

Den nationella populismens rötter

 

Roger Eatwell, som är specialist på politiska partier, traditioner och idéer, har tillsammans med kollegan Matthew Goodwin, som är politisk sociolog, skrivit boken ”National Populism – The Revolt Against Liberal Democracy”.

I den här nya boken så lyfter de fram att den nationella populismen har sin grund i fyra djupt rotade samhällsförändringar, som har medfört en stor oro bland miljontals människor i västvärlden.

Baserat på det här så har de tagit fram vad de kallar för ”Four Ds”. De här fyra är: (1) distrust, (2) destruction, (3) deprivation och (4) de-alignment.

Det innebär helt enkelt att

(1) det finns ett djupt misstroende mot politiker och etablerade institutioner och att många inte längre anser sig ha en röst och något att säga till om.

Det finns också (2) de som argumenterar som så att det pågår en förstörelse av nationella gruppers historiska identitet.

Likaså finns det enligt olika psykologer (3) en känsla bland många människor om en ökad ojämlikhet på grund av den nyliberala globala ekonomin.

Slutligen så finns det (4) tydliga tecken på att banden mellan traditionella mainstream partier och resten av befolkningen har försvagats dramatiskt, om man jämför med den klassiska eran av liberal demokrati, som kännetecknades av att partierna var relativt stabila och att väljarna var rätt så lojala. Det som har hänt är helt enkelt att många människor inte längre känner starka band till så kallade mainstream partier (Eatwell & Goodwin.2018:XXI-XXIII).