Böcker om sociala medier – Christian Fuchs

Social Media – Christian Fuchs

Christian Fuchs är professor i Sociala Medier vid University of Westminster. 

Boken är den första i sitt slag som ger ett större djup då Christian Fuchs använder sig av kritisk teori som angreppssätt.

Det har nämligen kommit fram att vi behöver förstå både det som är bra och det dåliga med sociala medier. 

För att ge läsaren bra förståelse, så nyttjar han sig av fallstudier kring Google, Facebook, Twitter, WikiLeaks och Wikipedia.

Boken riktar sig bland annat till studenter inom media studies och sociologi. 

Författare: Christian Fuchs

Titel: Social Media

Utgivningsår: 2017

Förlag: Sage Publications

Antal Sidor: 400

Språk: Engelska